Servicebetingelser

Vilkår og betingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handlesloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Dissa salgsbetingelsene gjelder for spotogpinner.no. Har du noen spørsmål angående dette, kontakt oss på post@spotogpinner.no

 

Partene

Selger/ firmanavn: Spøt & Pinner AS

Kontaktadresse: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg

E-post: post@spotogpinner.no

Telefonnummer: 464 28 352

Organisasjonsnummer: 929 456 122

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

 

Priser

Alle priser er dagspriser og gjelder kun på bestillingsdagen samt at prisene kan endres fra dag til dag. Kjøper vil bli belastet til den prisen som gjelder på bestillingsdagen. Vi forbeholder oss retten til å endre priser grunnet kampanjer, trykkfeil eller andre årsaker. 

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Total kostnadene for kjøpet vil forekomme før bestilling og inkludere alle avgifter (mva, toll m.m) samt leveringskostnadene (frakt, porto, emballasje m.m) som er forbundet med kjøpet.

Ved tilbud og kampanjer som ikke er tidsbegrenset, vil disse prisene gjelde så langt lageret rekker. 

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindene for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindene hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så fort som mulig.

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som vares sendes. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

- Vi aksepterer Visa og Mastercard.

- Ved eventuelt retur eller reklamasjon overføres pengene tilbake på ditt kort.

- Alle transaksjoner foregår gjennom sikker betaling. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med kredittkort.

 

Levering

Levering har funnet sted når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Vi pakker din bestilling innen 12 timer (mandag-fredag), og leverer den til posten innen 24 timer. Forventet leveringstid hos oss er 1-5 dager. Vi forsøker hele tiden og levere varene så raskt som mulig. Vi leverer i hele Norge og varene sendes med Bring/ Posten. Det er også mulighet for å hente varen på vårt lager. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt. I slikt tilfelle kan kjøper velge å holde kjøpesummen tilbake og heve kjøpet. Dersom du unnlater å hente pakken din vil du bli belastet for 200kr for å dekke kostnader som frakt og lagerhåndtering. Dersom mottaker har skrevet feil adresse, vil ikke kostnaden dekkes av Spøt og Pinner med tanke på varer og frakt.

 

Risiko for varen

Ved sende-kjøp går risikoen for varen over på kjøper når han/hun har fått varene levert etter punkt LEVERING. Dersom forbrukeren har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene hens vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i sin besittelse.

Dersom varen forsvinner eller bli skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for dette. Dersom forbrukeren velger en egen fraktør til å utføre transportoppdraget og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hens egen fraktører har fått varen i sin besittelse.